Cửa Đi Aluprof MB-Skyline Mở Lùa (Trượt)

  • Lớp thấm khí 3, EN 12207
  • Độ kín nước lên đến lớp 9A (600Pa), EN 12208
  • Khả năng chịu tải gió lên đến cấp C5 (2000Pa), EN 12210
  • Cách nhiệt U W từ 0,85 W / (m 2 K) *

*Đối với lá cửa: 2,07 x 3,44 m, được trang bị kính ba lớp Ug 0,5 W / (m 2 K) và miếng đệm ấm