Cửa Đi Xếp Trượt Aluprof MB-86

  • Kích thước tối đa: cao 3000mm, rộng từ 700 đến 1200mm
  • Phạm vi kính từ 13,5 đến 61,5 mm, tương thích kính 2 lớp, 3 lớp
  • Siêu cách âm, siêu chống trộm