Cửa Sổ Mở Quay Aluprof MB-45

  • Độ dày kính tương đương: 2mm – 35mm (hộp), từ 2mm – 26mm cửa sổ và khung cửa cố định
  • Đa dạng cách ứng dụng trong thiết kế và xây dựng
  • Kết nối chặt chẽ với hệ thống cửa sổ / cửa đi MB-60 và MB-70.
  • Được sử dụng để chế tạo cửa chống cháy