Cửa Đi Panel Alupof MB-86

  • Chiều sâu khung / lá: 77 mm, 95 mm
  • Độ dày bảng điều khiển: 22 – 95 mm
  • Kích thước lá tối đa: L lên đến 1400 mm, H lên đến 2600 mm
  • Độ thoáng khí: Class 4, PN-EN 12207: 2001
  • Độ kín nước: Class E900 (900 Pa), PN-EN 12208: 2001
  • Khả năng chống gió: Class C5 / B5, PN-EN 12210: 2001
  • Công suất cách nhiệt: UD lên đến 0,44 W / m2K (đối với bảng điều khiển 95 mm)
  • Lớp chống trộm RC2