Tại sao gọi là nhôm việt pháp

  • Tác giả: adminraothue
  • Đăng tải: 19/01/2021
  • Cập nhật: 08/05/2024

Cửa nhôm Việt Pháp là Gì
Cửa sổ nhôm việt pháp mở hất hệ 4400
Cửa nhôm Việt Pháp
2. Cấu tạo của nhôm Việt Pháp:
– Thanh profile: thanh nhôm định hình
– Độ dày nhôm: tiêu chuẩn độ dày cho cửa 1.7mm (hệ nhôm 450) cửa sổ 1.3mm ( hệ nhôm 4400, 2600)
– Màu sắc: Trắng sứ, vân gỗ, trắng mờ, vàng kim, nâu mờ
– Kính: kính an toàn độ dày lựa chọn 6.38-10.38mm
– Phụ kiện: nhập khẩu đồng bộ
– Gioăng kép: Chất lượng cao
– Kích thước lựa chọn (Giới hạn chiều cao cánh: 380-3000/Giới hạn chiều rộng cánh: 380-1400)
Bảng trọng lượng nhôm Việt Pháp Hệ 4400
Cửa nhôm Việt Pháp là Gì
Bản vẽ mặt cắt của nhôm việt pháp hệ 4400
Cửa nhôm Việt Pháp là Gì
Bảng trọng lượng nhôm việt pháp hệ 4400
Bảng trọng lượng nhôm Việt Pháp Hệ 4400
Mặt cắt nhôm việt pháp hệ 4400 cửa điMặt cắt nhôm việt pháp hệ 4400 cửa đi
Bản vẽ mặt cắt của nhôm việt pháp hệ 4400
Cửa đi nhôm việt pháp hệ 4400 mở quay
Cửa nhôm Việt Pháp
3: Các loại cửa nhôm Việt Pháp:
Cửa đi nhôm Việt Pháp
– Cửa đi nhôm Việt Pháp hệ 4400 mở quay
– Cửa đi nhôm Việt Pháp hệ 4400 mở trượt
– Cửa đi nhôm Việt Pháp hệ 2600 mở trượt
– Cửa đi nhôm Việt Pháp hệ 450 mở quay
– Cửa đi nhôm Việt Pháp hệ 450 mở trượt
Cửa sổ nhôm Việt Pháp
– Cửa sổ nhôm Việt Pháp hệ 4400 mở hất
– Cửa sổ nhôm Việt pháp hệ 4400 mở quay
– Cửa sổ nhôm Việt Pháp hệ 4400 mở trượt
– Cửa sổ nhôm Việt Pháp hệ 2600 mở trượt

Tin liên quan