Cửa nhôm chống chịu thời tiết Ponzio PE78NHI doors with central sealing

Một biến thể của hệ thống Ponzio PE78N với các miếng đệm trung tâm bổ sung giúp cải thiện giá trị Uf và khả năng chống chịu thời tiết tốt hơn.

  • Miếng đệm được gắn trên một bộ phận ngắt nhiệt riêng biệt (cũng có sẵn trong các phiên bản chống lưỡng kim)
  • Các góc đặc biệt dành cho miếng đệm – lắp đặt dễ dàng hơn và cải thiện khả năng bịt kín góc
  • Miếng đệm đóng bên ngoài mới với phạm vi chuyển động rộng bù đắp cho các lỗi đúc sẵn và lắp ráp
  • Hạt kính rãnh euro
  • Công trình có kích thước lớn có sẵn
  • Nghỉ nhiệt định hình
  • Lá cửa ngang bằng với khung
  • Cửa dễ dàng kết hợp trong bộ cửa sổ do cấu hình sửa đổi đặc biệt
  • Nhiều giải pháp khớp góc