Cửa sổ chống đạn Ponzio PE78N

Một biến thể đa khoang của hệ thống profile Ponzio PE78N được thiết kế để xây dựng cửa sổ chống đạn lớp FB4/FB6 và vách ngăn bằng kính

  • Hồ sơ gia cố
  • Được bảo vệ khỏi phía “tấn công” trong hốc biên dạng bên ngoài bằng thanh nhôm phẳng (giải pháp đơn giản và nhẹ hơn) trong cửa sổ chống đạn được phân loại FB4 (theo EN 1522:2000)
  • Giải pháp tương tự với các thanh phẳng bằng thép trong cửa sổ chống đạn được phân loại FB6 (theo EN 1522:2000)
  • Hạt kính gia cố
  • Chiều cao giảm 10 mm cho phép sử dụng phần cứng được gia cố
  • Rãnh phần cứng euro
  • Chiều sâu biên dạng: 106 mm đối với khung, 116 mm đối với khung cửa
  • Khoảng cách nhiệt rộng 42 mm
  • Kính lên đến 78 mm – có thể sử dụng IGU chống đạn
  • Kiểm tra cửa sổ được thực hiện trong acc. với các yêu cầu của tiêu chuẩn EN 1523:2000