Cửa chống cháy Ponzio PE78EI class EI30 – TT window

  • Hồ sơ nhôm: EN AW-6060 trong acc. với EN 573-3, nhiệt độ T66 trong acc. với EN 515
  • Độ sâu khung: 78 mm
  • Độ sâu của lá: 78 mm
  • Đổ đầy tấm kính chống cháy, IGU: EN 1279-1, EN 1279-5, tấm không trong suốt: in acc. có Chứng nhận Kỹ thuật Quốc gia, Phân loại chịu lửa; 14 – 62mm
  • Giảm âm thanh: Kính chống cháy dày 17 mm: R A1 – 35 dB, R A2 – 35 dB, RW – 37 dB
  • Kiểm soát khói: lớp S a và S 200 trong acc. với EN 13501-2
  • Đánh giá kỹ thuật quốc giaITB-KOT-2017/0351 – “Cửa chống cháy và/hoặc kiểm soát khói bên trong PONZIO PE78EI, cửa sổ chống cháy và bộ vách ngăn chống cháy bên trong và bên ngoài làm bằng nhôm định hình có ngắt nhiệt”
  • Phê duyệt và chứng nhận chất lượng: Báo cáo phân loại cho cửa bên ngoài được chứng nhận trong acc. với EN 16034 và EN 14351-1+A2