Vách ngăn kính Ponzio PE78EI class EI30

  • Hồ sơ nhômEN AW-6060 trong acc. với EN 573-3, nhiệt độ T66 trong acc. với EN 515
  • Độ sâu khung78mm
  • Vách kính chống cháy: Có Chứng nhận Kỹ thuật Quốc gia, Phân loại chịu lửa; 21 hoặc 23 mm
  • Đánh giá kỹ thuật quốc gia
    1. ITB-KOT-2017/0351 – “Cửa chống cháy và/hoặc kiểm soát khói bên trong PONZIO PE78EI, cửa sổ chống cháy và bộ vách ngăn chống cháy bên trong và bên ngoài làm bằng nhôm định hình có ngắt nhiệt”
    2. ITB-KOT-2018/0529 – “Bộ linh kiện chống cháy hoàn toàn bằng kính bên trong PONZIO PE78EI được làm bằng nhôm định hình có ngắt nhiệt”