Kính Low-E

  • Mức độ phản chiếu ánh sáng vừa phải
  • Đạt độ thấu quang tối đa
  • Thích hợp mọi sử dụng và thiết kế kiến trúc
  • Giá vừa phải phù hợp cho mọi sự lựa chọn
  • Mặt phủ cứng bền vĩnh viễn, có thể gia công tôi uốn dễ dàng
  • Màu sắc, chủng loại đa dạng và phong phú
  • Sử dụng kính đơn làm kính mờ ở các mặt dựng