Cửa sổ quay lật Civro NW55IN mở trong

  • Tích hợp thiết kế 2 trong 1: mở quay và mở hất
  • Kích thước chiều rộng từ 400-> 900mm/1 cánh
  • Kích thước chiều cao từ 400-> 2400mm/1 cánh
  • Lớp phủ MED độc quyền của Civro