Cửa Sổ Mở Lùa Eoss EP86 Không Cầu

  • Cấu trúc thoát nước bậc, tránh nước mưa chảy vào phòng
  • Gioăng cao su EPDM chất lượng cao, đảm bảo kín nước, kín khí
  • Ke góc đa dạng, độc đáo có thể đáp ứng nhu cầu kết nối góc khác nhau
  • Ke góc được bao quanh bởi keo, tăng cường độ kín khí và độ kín nước
  • Thanh T độc đáo tăng cường sức chịu áp lực gió và độ kín nước