Cửa Sổ Mở Lùa Aluprof MB Slide ST

  • Frame (door/ window) (Khung cửa đi, cửa sổ) : 44.5mm
  • Leaf (door/ window) (Cánh cửa đi, cửa sổ): 68.5mm
  • Độ dày khung bao: 65mm
  • Độ dày khung cánh: 37mm
  • Độ dày nhôm: 1.5-2.0mm
  • Phụ kiện: Sobinco Bỉ
  • Độ kín khít: Class 4 EN 12207
  • Sức cản gió: Class C5 , EN12210, EN12211
  • Độ kín nước: Class E1200, EN12208, EB1027
  • Tiêu chuẩn cách nhiệt: 1.8 (W/m2K)