Cửa đi trượt nâng Aluprof MB-77HS

Độ thoáng khí: lớp 4, EN 12207

Độ kín nước: lớp 9A, EN 12208

Cách nhiệt: U f từ 1,4 W / (m 2 K)

Khả năng chịu tải trọng gió: lên đến cấp C4, EN 12210

Khả năng chống trộm: Lên đến lớp RC2