Kính hộp

  • Khung nhôm chứa hạt hút ẩm, kết nối với 2 tấm kính bằng keo
  • Kính: lớp ngoài thường sử dụng kính dán, kính tôi, kính phản quang, kính cản nhiệt low-e,…còn lớp trong có thể dùng kính thường, kính tôi.
  • Lớp keo dán khung nhôm với các lớp kính.
  • Lớp silicon cách ly lớp khí trơ bên trong với lớp không khí bên ngoài.