Kính Chống Cháy

  • Kích thước: 6mm, 8mm, 10mm, 12mm, 15mm
  • Cường độ cao gấp 6-12 lần so với kính thông thường
  • Khả năng chịu nhiệt độ cao trong 80-120 phút với nhiệt lửa 1000 độ