Cửa panel Ponzio PE78NHI floating panel doors

  • Hiệu suất nhiệt được cải thiện đáng kể do tấm nổi được gắn trên bề mặt bên ngoài của cấu hình ba khoang
  • Giảm độ lệch của lá do thay đổi nhiệt độ
  • Các biến thể cách nhiệt khác nhau với các lớp cách nhiệt khác nhau: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+
  • Công trình có kích thước lớn có sẵn
  • Lá cửa ngang bằng với khung
  • Cửa dễ dàng kết hợp trong bộ cửa sổ do cấu hình sửa đổi đặc biệt
  • Nhiều giải pháp khớp góc
  • Có sẵn nhiều loại tay cầm
  • Hệ thống kiểm soát truy cập hiện đại có thể được sử dụng