Cửa cách âm cách nhiệt Ponzio PE78N/PE78NHI doors

Cửa cách âm cách nhiệt Ponzio PE78 – PE78NHI được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu cao cấp về cách âm và cách nhiệt trong các công trình xây dựng hiện đại.

  • Kết cấu đồng phẳng (khoảng cách giữa khung – 18 mm)
  • Hạt kính rãnh châu Âu
  • Định hình ngắt nhiệt 34 mm
  • Cửa dễ dàng kết hợp trong bộ cửa sổ do cấu hình sửa đổi đặc biệt
  • Lá cửa ngang bằng với khung
  • Có thể xây dựng kích thước lớn
  • Nhiều giải pháp khớp góc
  • Nhiều loại phần cứng có sẵn
  • Các biến thể cách nhiệt khác nhau với các lớp cách nhiệt khác nhau: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+