Cửa sổ công nghiệp Ponzio PE78N

  • Hệ thống công nghiệp PE78N SLIM là một phần mở rộng của hệ thống PE78N SLIM được thiết kế với kính lớn dành cho không gian trang nhã
  • Thanh nổi rộng 90 mm bổ sung hoàn hảo cho hệ thống
  • Cửa sổ hoàn hảo cho không gian gác xép cao nhờ thiết kế công nghiệp của các thanh profile
  • Các biến thể cách nhiệt khác nhau với các lớp cách nhiệt khác nhau: PE78N+, PE78NHI, PE78NHI+