Hiện tại, Công ty chúng tôi đang tuyển chọn, chế biến và cung ứng mỗi tháng 6.000 tấn vôi cục dolomite với các loại bao bì khác nhau như bao jumbo 1 tấn, bao xi măng 30kg và 3.000 tấn vôi bột phục vụ cho ngành luyện thép, xử lý nước, xử lý môi trường, sản xuất mía đường, sản xuất hóa chất, xử lý đất và chuồng trại.