Cửa sổ mở quay ngoài Civro NW55OU

  • Chiều rộng: Kích thước từ 400-> 900mm/1 cánh
  • Chiều cao: Kích thước từ 400 ->2400mm/1 cánh
  • Hệ thống gioăng EDPM tiêu chuẩn Châu Âu
  • Lớp phủ MED độc quyền & siêu cao cấp