Cửa Sổ Mở Quay Aluprof MB-70 Cầu Cách Nhiệt

  • Thiết kế nhôm mở quay
  • Kích thước tối đa cửa sổ: 2400×1600
  • Tải trọng tối đa cửa sổ: 120KG/ 130KG
  • Kích thước khung cửa sổ: 44.5mm
  • Kích thước cánh cửa sổ: 68.5mm