Cửa đi xếp trượt Civro CINAL CFD80

  • Kích thước kính cường lực dày: 6 – 8 – 10 – 12mm
  • Kích thước kính dán/ ghép dày: 6,38 – 8,38 – 10,38mm
  • Kích thước kính hộp dày: 5-6-5mm, 6-6-6mm, 6-9-6mm, 6-12-6mm
  • Kích thước chiều rộng 1 cánh: từ 500 -> 1000mm
  • Kích thước chiều cao 1 cánh: từ 1000 -> 4000mm