Cửa Đi Trượt Nâng Aluprof MB-77HS

  • Độ thoáng khí: lớp 4, EN 12207
  • Độ kín nước: lớp 9A, EN 12208
  • Cách nhiệt: U f từ 1,4 W / (m 2 K)
  • Khả năng chịu tải trọng gió: lên đến cấp C4, EN 12210
  • Khả năng chống trộm: Lên đến lớp RC2